Landgoed

Landgoed Gulbergen is een recreatiegebied met een…

Natuur

Het landgoed kent een typische oost-Brabantse geschiedenis.…

Ontwikkeling

In voorbereiding

Evenemententerreinen

Ten noorden van de spoorlijn, in het…

Voorbereidende werkzaamheden gestart

Gemeente legt fietspad aan tussen ’t Wolfsven en Gulbergen

Deze week zijn we gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een fietspad tussen ’t Wolfsven en Gulbergen. Het fietspad loopt voornamelijk over een bestaand zandpad dat al door verkeer wordt gebruikt. Ook gaan we vlakbij Gulbergen een brug over het Eindhovens Kanaal maken. Deze brug is bestemd voor langzaam verkeer. Er komt een faunapassage op de brug en via een aantal fauna-uitstapplaatsen nabij de brug kunnen dieren makkelijker uit het kanaal komen. De Eksterlaan en de Koolmees maken deel uit van deze nieuwe verbinding en worden ingericht als fietsstraat.

IMG 0330

Waarom gaan we dit doen?

Geldrop-Mierlo ligt in het ‘Rijk van Dommel en Aa’, het groene gebied tussen Eindhoven en Helmond, het Wilhelminakanaal en de A67. Dit gebied vormt de landschappelijke verbindingszone tussen de Strabrechtse Heide in het zuiden en Het Groene Woud in het noorden. Binnen onze gemeente liggen hier de Strabrechtse Hoeve, camping De Sprink en recreatiepark ’t Wolfsven, met vakantiewoningen, kampeerplaatsen en een zwembad zuidelijk van het Eindhovens Kanaal. Noordelijk ervan ligt Landgoed Gulbergen, met onder meer de dierentuin en een golfbaan. Bezoekers van het recreatiepark of de camping kunnen met de auto alleen via de Nuenenseweg naar Landgoed Gulbergen. Met de fiets kunnen zij ook de Nuenenseweg gebruiken, of omrijden via de Broekstraat en Heiderschoor.

Om de bereikbaarheid tussen deze recreatievoorzieningen te verbeteren, gaan we nu dus een fietsverbinding aanleggen tussen Landgoed Gulbergen en het gebied ten zuiden van het Eindhovens Kanaal. Hiermee wordt tegelijkertijd de recreatieve verbinding tussen de Strabrechtse Heide en Het Groene Woud verbeterd.

Kappen en ecologie

Deze week zijn we begonnen met het rooien van bomen om het fietspad en de brug over het kanaal mogelijk te maken. In de voorbereiding hiervan en bij de selectie van de bomen is rekening gehouden met de maatregelen uit het ecologisch advies van De Bosgroep. Zo zijn we met het kappen begonnen voordat het broedseizoen van de vogels begint. Ook hebben we bomen behouden die belangrijk kunnen zijn voor nesten van buizerds, eekhoorns of vleermuizen.

Als de brug en het fietspad klaar zijn, planten we ongeveer 300 bomen terug.

Fiets

Planning

De aannemer maakt een definitief ontwerp voor het fietspad langs het kanaal en de brug. In de tweede helft van dit jaar starten we met de aanleg hiervan.  

Vragen?

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Rosalie de Bont of Rob Elemans. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 14 040.

  • Landgoed Gulbergen is een recreatiegebied met een landschappelijke uitstraling tussen de steden Eindhoven en Helmond in en grenst direct aan de gemeen...