Snelfietsroute Eindhoven-Helmond in 2020 gereed

Eind 2020 is de snelfietsroute tussen Eindhoven CS en Helmond CS klaar. Die afspraak hebben de provincie Noord Brabant, de gemeenten Helmond, Eindhoven, Nuenen en Geldrop-Mierlo en beheermaatschappij Gulbergen gisteren tijdens de ondertekening van de bestuursovereenkomst gemaakt. In de afgelopen jaren zijn al diverse onderdelen van dit snelle en comfortabele fietspad gerealiseerd. Het komt er nu op aan om door te pakken en de gehele route over drie jaar gereed te hebben.

 ondertekeaars

De fiets een volwaardige plaats geven in het stedelijk vervoer. Dat is het uitgangspunt van het mobiliteitsbeleid in de regio Helmond-Eindhoven. Op afstanden tot 7,5 km is de fiets vaak sneller dan de auto. Met de opkomst van de e-bike wordt de fiets ook op afstanden tot 15 km steeds meer écht een alternatief voor de auto. Om gebruik van de fiets te stimuleren zijn kwalitatief goede, veilige en comfortabele fietspaden, ook op de langere afstanden, noodzakelijk. Realisatie van snelfietsroutes tussen de steden is dan ook speerpunt van zowel het provinciale als het gemeentelijke beleid.

Eén van die snelfietsroutes is de route Eindhoven CS – Nuenen C.A. – Geldrop-Mierlo – Helmond CS, gelegen aan de noordzijde van het spoor, zie onderstaand kaartje. De totale lengte van het fietspad is 13,7 kilometer. In Helmond en Eindhoven zijn de afgelopen jaren al delen gerealiseerd. Gemeenten, Beheermaatschappij Gulbergen en provincie betalen de aanleg van het gezamenlijk. De totale kosten bedragen ca 10 miljoen euro.

 kaart route

Uit onderzoek blijkt dat de route Helmond-Eindhoven veel potentie heeft om nieuwe fietsers – waaronder voormalig automobilisten – aan te trekken. Om het gebruik van de nieuwe verbinding nog verder te stimuleren wordt in 2018 een plan opgesteld waarmee werkgevers worden verleid om fietsstimulerende maatregelen voor hun werknemers te nemen.