De Hooidonkse Beek is een zijbeek van de Dommel.

hooijdonkse beekZij ontstaat uit twee waterlopen. De eerste begint in Mierlo (oorspronkelijk bij de kerk) en de tweede begint op de Luchense Heide als Luchense Wetering op een hoogte van 20 m. De beek wordt onder het Eindhovens Kanaal door geleid, loopt door Nuenen en mondt bij Nederwetten in de Dommel uit, iets ten noorden van de Hooydonkse watermolen.

EVZ Hooid beek aangepast met tekstIn 2012/2013 is langs de Hooidonksche Beek een ecologische verbindingszone ingericht met kleinschalige landschapselementen. De ecologische verbindingszone Hooidonksche Beek is de groene ader van het Landgoed dat als ecologische oase voldoet voor flora en fauna waaronder de kamsalamander als doelsoort. De landschappelijke inrichting van het landgoed en de inrichting van de ecologische verbindingszone verbinden de verschillende gebruiksfuncties met elkaar tot één landschappelijk geheel.