Landgoed

Landgoed Gulbergen is een recreatiegebied met een…

Natuur

Het landgoed kent een typische oost-Brabantse geschiedenis.…

Ontwikkeling

In voorbereiding

Evenemententerreinen

Ten noorden van de spoorlijn, in het…

Het is de bedoeling dat Landgoed Gulbergen 
in de toekomst een bijzondere functie in de stadsregio Eindhoven-Helmond gaat 
vervullen als groene recreatieve buffer.

Het Landgoed Gulbergen wordt omschreven als een toeristisch-recreatief landschapspark met een sterke groene geleding. 
Verschillende toeristische recreatieve voorzieningen voor dagrecreatie krijgen, of hebben nu al, een plek op het landgoed. 

Landgoed Gulbergen wordt in grote lijnen begrensd door:

  • De rijksweg A270 Eindhoven-Helmond aan de noordzijde;
  • Het bebouwingslint “Het Broek” en de gemeentegrens van Geldrop-Mierlo met Helmond aan de oostzijde;
  • Het Eindhovensch Kanaal aan de zuidzijde;
  • De Collse Hoefdijk en het bestaande industrieterrein Eeneind aan de westzijde

Landgoed Gulbergen is een recreatiegebied met een landschappelijke uitstraling. Het landgoed ligt in de gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo en tussen de steden Eindhoven en Helmond in. Het gebied is zo’n 325 hectare groot en ligt op en rondom de voormalige stortplaats Gulbergen. Eigenaar van de ondergrond van dit plangebied is het Metropool Regio Eindhoven (MRE). De MRE is een overheidsorgaan van 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en heeft de erfpacht van de grond uitgegeven aan Attero. Attero heeft voor de ontwikkeling, exploitatie en het beheer van Landgoed Gulbergen Gulbergen B.V. opgericht (een 100% dochter van Attero).

Landgoed Gulbergen krijgt een functie als groene recreatieve buffer met een breed scala aan toeristische recreatieve voorzieningen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een actualisatie van de visie van het landgoed. Een visie op het totale plangebied die uitdagend is, die past binnen de gestelde randvoorwaarden en die een meerwaarde geeft aan het plangebied met een bovenregionale uitstraling.

luchtfoto Landgoed gulbergen

Oorspronkelijk was het terrein van Landgoed Gulbergen van de Vuil Afvoer Maatschappij (VAM). Per trein werd hier mest en afval vanuit het westen van het land heengebracht om te worden gecomposteerd, waarna het kon worden ingezet bij het ontginnen van woeste gronden.

In 1979 werd de Regionale Afvalverwerkingsmaatschappij Zuidoost Brabant (RAZOB) opgericht, met als doel het verantwoord en gecontroleerd storten van afval op stortplaats Gulbergen. 

Op een oppervlakte van 49 ha was ruimte voor het storten van 10 miljoen ton afval. 
In het verzorgingsgebied wonen circa 700.000 mensen. Met de omliggende gemeenten zijn afspraken gemaakt en RAZOB verplichtte zich tot de realisatie van Landgoed Gulbergen, een duurzaam recreatief uitloopgebied. Met de overname door Essent op 4 juli 2003 is deze verplichting overgegaan naar Essent Milieu (per 1 januari 2010 Attero).

Voor het aanleggen en beheren van het landgoed heeft RAZOB indertijd de Beheermaatschappij Gulbergen BV (nu Gulbergen B.V.) opgericht. Gulbergen BV is 100% dochter van Attero.

Voor het realiseren van Landgoed Gulbergen is het merendeel van de terreinen intussen verworven en het landgoed is nu circa 325 ha groot. Sinds 1990 is een deel van het gebied in gebruik door Golf de Gulbergen. Ook zijn het Dierenrijk en een evenemententerrein op het landgoed gevestigd.

Verder is er een mountainbikeroute door en over het terrein aangelegd. Deze omvat de beklimming van wat het “Dak van Brabant” wordt genoemd. De top van de stort bevindt zich op 60 meter boven NAP (40 meter boven het maaiveld) en biedt een verrassend uitzicht op de Eindhovense skyline. Bij helder weer kan men zelfs het provinciehuis van Noord-Brabant en de steenbergen van het Kempens steenkoolbekken zien liggen.

  • Landgoed Gulbergen is een recreatiegebied met een landschappelijke uitstraling. Het landgoed ligt in de gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo en tussen d...

There are no up-coming events