Landgoed Gulbergen is een recreatiegebied met een landschappelijke uitstraling. Het landgoed ligt in de gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo en tussen de steden Eindhoven en Helmond in. Het gebied is zo’n 325 hectare groot en ligt op en rondom de voormalige stortplaats Gulbergen. Eigenaar van de ondergrond van dit plangebied is het Metropool Regio Eindhoven (MRE). De MRE is een overheidsorgaan van 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en heeft de erfpacht van de grond uitgegeven aan Attero. Attero heeft voor de ontwikkeling, exploitatie en het beheer van Landgoed Gulbergen Gulbergen B.V. opgericht (een 100% dochter van Attero).

Landgoed Gulbergen krijgt een functie als groene recreatieve buffer met een breed scala aan toeristische recreatieve voorzieningen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een actualisatie van de visie van het landgoed. Een visie op het totale plangebied die uitdagend is, die past binnen de gestelde randvoorwaarden en die een meerwaarde geeft aan het plangebied met een bovenregionale uitstraling.

luchtfoto Landgoed gulbergen