Landgoed

 

Locatie

Landgoed Gulbergen wordt in grote lijnen begrensd door:

  • De rijksweg A270 Eindhoven-Helmond aan de noordzijde;
  • Het bebouwingslint ‘Het Broek’ en de gemeentegrens van Geldrop-Mierlo met Helmond aan de oostzijde;
  • Het Eindhovensch Kanaal aan de zuidzijde;
  • De Collse Hoefdijk en het bestaande industrieterrein Eeneind aan de westzijde.

Afbeelding huidige kaart locatie min

 

Eigendom

Essent Milieu (nu Attero) is sinds 2003 beheerder en vergunninghouder van de stortplaats. SRE (nu Metropoolregio Eindhoven) was voor een deel eigenaar van de ondergrond van het landgoed (ruim 350 ha). In 2003 is een groot deel van het landgoed (301 ha) in erfpacht gegeven aan Attero.

Na het beëindigen van de erfpacht met Attero per eind 2020 is MRE weer volledig eigenaar en vergunninghouder geworden. Dat betekent dat MRE nu voor de opgave staat om het volledige gebied te ontwikkelen.