Landgoed Gulbergen is een recreatiegebied met een landschappelijke uitstraling tussen de steden Eindhoven en Helmond in en grenst direct aan de gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo. Het gebied is zo’n 325 hectare groot en ligt op en rondom de voormalige stortplaats Gulbergen. Eigenaar van de ondergrond van dit plangebied is het Metropool Regio Eindhoven (afgekort MRE). Het MRE is een overheidsorgaan van 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en heeft de erfpacht van de grond uitgegeven aan Gulbergen BV.

Landgoed Gulbergen krijgt een functie als groene recreatieve buffer met een breed scala aan toeristische recreatieve voorzieningen.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een actualisatie van de visie. Een visie op het totale plangebied die voldoende uitdagend is, die past binnen de gestelde randvoorwaarden en die een meerwaarde geeft aan het plangebied met een bovenregionale uitstraling.

luchtfoto Landgoed gulbergen