24 februari: Online informatiebijeenkomst ontwikkeling Gulbergen

De komende periode ontwikkelt Metropoolregio Eindhoven (MRE) in samenspraak met betrokkenen, omwonenden en belangstellenden een plan voor Landgoed Gulbergen. Het gebied krijgt een nieuwe toekomst, als groene recreatieve buffer met mogelijk aanvullende functies die passen bij de regio. Een online informatiebijeenkomst op 24 februari vormt de start van een serie gesprekken en bijeenkomsten. Bent u er ook bij?

Via deze link kunt u deelnemen aan de online informatiebijeenkomst op 24 februari. Het begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.15 uur. Inloop vanaf 18.45 uur.

Een nieuwe toekomst voor Gulbergen

MRE is volledig eigenaar van Landgoed Gulbergen, nadat eind 2020 de erfpachtovereenkomst met Attero werd beëindigd. De 21 samenwerkende gemeenten in MRE willen het gebied klaarstomen voor een nieuwe toekomst. Als groene, recreatieve buffer waar de natuur tot haar recht kan komen, maar waar mogelijk ook ruimte is voor andere functies en voorzieningen die passen bij de regio. In het afgelopen jaar heeft MRE een verkenning uitgevoerd naar wat er mogelijk is in het gebied en verschillende ontwikkelrichtingen in beeld gebracht.

Denk en praat mee over de ontwikkeling van Gulbergen

Graag gaan wij, op basis van de informatie die er nu ligt, in gesprek met u en andere betrokkenen bij het gebied. Wij zijn benieuwd naar bevindingen, ideeën en aanvullingen die van belang zijn voor de verdere planuitwerking. U kunt op verschillende manieren met ons meedenken en -praten. 

Online informatiebijeenkomst 24 februari 2022

Op 24 februari starten we met een online informatiebijeenkomst. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot 20.15 uur. Tijdens deze bijeenkomst informeren we u over het proces, de uitkomsten van de verkenning naar ontwikkelmogelijkheden en de ontwikkelrichtingen die in beeld zijn gebracht. Deze informatie is de basis voor de gesprekken die daarna volgen en waarbij u van harte welkom bent. U kunt deelnemen aan de online informatiebijeenkomst via deze link.

Kunt u de online informatiebijeenkomst op 24 februari niet bijwonen? U kunt de opname later terugkijken via www.gulbergen.nl.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond Landgoed Gulbergen en de mogelijkheden om hierover mee te denken? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.gulbergen.nl/nieuwsbrief.