Stappenplan naar een nieuwe toekomst voor Gulbergen

De ontwikkeling van Landgoed Gulbergen kent verschillende fases. 2021 Stond in het teken van een brede verkenning naar alle mogelijke ontwikkelrichtingen op landgoed Gulbergen. Passend binnen de doelen en ambities voor het gebied, én passend binnen de kaders en randvoorwaarden die gelden. In deze verkenningsfase, die duurt tot februari 2022, spreekt het projectteam met diverse betrokkenen, zoals bewoners, ondernemers, verenigingen, pachters en grondeigenaren en maatschappelijke organisaties. Ook halen het projectteam en de landschapsarchitect input en kennis op bij deskundigen en partners (grondgebiedgemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas, ProRail). Ook de Adviescommissie Gulbergen en de Stuurgroep Gulbergen zijn nauw betrokken.

Ontwikkelrichtingen

De inventarisatie leidt tot een eerste ‘oogst’ van mogelijke ontwikkelrichtingen voor Landgoed Gulbergen. Begin 2022 neemt het Dagelijks Bestuur van MRE een besluit over het vrijgeven van de mogelijke ontwikkelrichtingen voor participatie. Er worden op dit moment nog geen bestuurlijke keuzes gemaakt.

Lees meer over het proces.