Ruimtelijke verkenning

In opdracht van Metropoolregio Eindhoven (MRE) heeft een landschapsarchitect een brede verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor Landgoed Gulbergen. Die mogelijkheden hangen af van veel factoren: de Omgevingsvisie van gemeenten en provincie, aanwezige plant- en diersoorten, het watersysteem, het verkeer over weg, water en spoor, financiële kaders, milieueisen en wet- en regelgeving. In onderstaande video vindt u hierover uitleg. U kunt ook het rapport met de ruimtelijke verkenning downloaden.

Video: Ruimtelijke verkenning gebiedsontwikkeling Landgoed Gulbergen

Rapport: De ruimtelijke verkenning