bos

 Zorgvuldig bosbeheer draagt bij aan groene ontwikkeling Gulbergen

Landgoed Gulbergen heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van het gebied voor recreanten, ondernemers en andere bezoekers. Onder andere door het aanplanten van nieuwe bomen, wat een belangrijke groene impuls heeft gegeven aan het landgoed en de biodiversiteit in het gebied. Een zorgvuldig beheer van deze jonge aanplant is een vereiste om op termijn gezonde en aantrekkelijke bossen te krijgen. Dat beheer kent verschillende fases met bijbehorende werkzaamheden.

  

Zorgvuldig beheer, gericht op de toekomst

 Zo hebben we in verschillende jonge opstanden, welke ongeveer 15 jaar geleden zijn aangeplant, bomen aangewezen die interessant zijn voor de toekomst, gezien hun vorm, groeiwijze en kwaliteit. Dat noemen we QD-bomen. Deze bomen hebben allereerst een belangrijke functie als zaadbomen. Ze zorgen zelf namelijk voor nieuwe aanwas via hun eigen zaden. Maar ze zijn ook interessant voor een toekomstige houtoogst, waarbij de focus ligt op kwaliteitshout dat geschikt is voor duurzame toepassingen. Denk daarbij aan meubels, fineer en instrumenten. De opbrengst van de verkoop van het kwaliteitshout van deze QD-bomen draagt in de toekomst zo mede bij aan het beheer van de bossen op Landgoed Gulbergen.

  

Toekomstbomen de ruimte geven

 De QD-bomen moeten echter wel voldoende ruimte hebben om goed te kunnen groeien. Een gezonde boom die voldoende licht en ruimte krijgt, groeit mooi recht naar boven en ontwikkelt een forse stam, een grote kroon en daarmee een sterk wortelstelsel. Om de gewenste hoeveelheid licht en ruimte te realiseren, is het nodig om af en toe een aantal van de omringende bomen te kappen. Dat noemen we vrijstellen, via een dunning.

 De afgelopen periode hebben we de te kappen bomen rond de QD-bomen met oranje verf gemarkeerd. De komende winter laten we deze bomen kappen, zodat de QD-bomen uit kunnen groeien tot imposante, volwassen bomen met grote kronen.

  

Hout van het landgoed voor particulieren
Het hout dat daarbij vrijkomt willen we graag beschikbaar stellen aan de mensen die in de directe omgeving van Landgoed Gulbergen wonen. Hiervoor zijn enkele geïnteresseerde particulieren benaderd om het hout te komen zagen. Het vrijgekomen hout mogen zij meenemen voor eigen gebruik. Met dit initiatief geven we als Landgoed Gulbergen ook vanuit het beheer iets terug aan de regio.

 

Mede mogelijk gemaakt door
Naast het vrijstellen van de QD-bomen, is het ook belangrijk om de stammen regelmatig op te snoeien. Zo voorkomen we dat er dikke takken lager op de stam groeien, wat de kwaliteit van het hout kan verminderen. Deze werkzaamheden staan op de planning na het zagen van het vrijgekomen hout uit de geplande dunning.

 

Deze snoeiwerkzaamheden worden mede gefinancierd vanuit het project eco2eco. Een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 


In het project eco2eco werken Vlaamse en Nederlandse partners samen aan een hogere economische en ecologische waarde van de bossen in de grensregio Vlaanderen- Nederland. Het doel is om aan te tonen dat economie en ecologie in het bos prima hand in hand gaan. Dat betekent concreet: duurzaam bosbeheer waarin het mogelijk is natuurdoelen te realiseren én tegelijkertijd economisch interessant kwaliteitshout te oogsten.

  

Kansen voor flora, fauna én bezoekers

Een filosofie die we als Landgoed Gulburgen omarmen en die we hier ook uitstekend in de praktijk kunnen brengen. Mede dankzij dit soort subsidies is het mogelijk om binnen Landgoed Gulburgen nadrukkelijk in te zetten op de ontwikkeling van veelbelovende groene zones in het gebied. Dat betekent niet alleen kansen voor flora en fauna, maar óók voor alle bezoekers.

 De bos- en natuurgebieden op Landgoed Gulbergen worden beheerd door Bosgroep Zuid Nederland. Zij regelen en coördineren ook het zagen van het hout door de particulieren.

 

Alle nieuwsberichten

  • Zorgvuldig bosbeheer draagt bij aan groene ontwikkeling Gulbergen

     Zorgvuldig bosbeheer draagt bij aan groene ontwikkeling Gulbergen Landgoed Gulbergen heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken Lees verder
  • Sneeuwpret op Landgoed Gulbergen

    Sneeuwpret op Landgoed Gulbergen De sneeuw geeft niet alleen maar ellende, het geeft ook heel veel winterpret! Sleeërs zijn daarom van harte Lees verder
  • 1