Het is de bedoeling dat Landgoed Gulbergen 
in de toekomst een bijzondere functie in de stadsregio Eindhoven-Helmond gaat 
vervullen als groene recreatieve buffer.

Het Landgoed Gulbergen wordt omschreven als een toeristisch-recreatief landschapspark met een sterke groene geleding. 
Verschillende toeristische recreatieve voorzieningen voor dagrecreatie krijgen, of hebben nu al, een plek op het landgoed. 

Landgoed Gulbergen wordt in grote lijnen begrensd door:

  • De rijksweg A270 Eindhoven-Helmond aan de noordzijde;
  • Het bebouwingslint “Het Broek” en de gemeentegrens van Geldrop-Mierlo met Helmond aan de oostzijde;
  • Het Eindhovensch Kanaal aan de zuidzijde;
  • De Collse Hoefdijk en het bestaande industrieterrein Eeneind aan de westzijde