Het is de bedoeling dat het gebied tussen Eindhoven en Helmond, Landgoed Gulbergen,
nu en in de toekomst een bijzondere functie in de stadsregio Eindhoven-Helmond gaat
vervullen als groene recreatieve buffer tussen de stedelijke centra Eindhoven en Helmond.

Het Landgoed Gulbergen wordt omschreven als een toeristisch-recreatief landschapspark met een sterke groen geleding.
Verschillende toeristische recreatieve voorzieningen voor dagrecreatie krijgen, of hebben nu al, een plek op het landgoed.
Op termijn mag Landgoed Gulbergen circa een á anderhalf miljoen bezoekers per jaar rekenen.

Landgoed Gulbergen, in totaal 325 hectare groot, wordt in grote lijnen begrensd door:

  • De rijksweg A270 Eindhoven-Helmond aan de noordzijde;
  • Het bebouwingslint “Het Broek” en de gemeentegrens van Geldrop-Mierlo met Helmond aan de oostzijde;
  • Het Eindhovensch Kanaal aan de zuidzijde;
  • De Collse Hoefdijk en het bestaande industrieterrein Eeneind aan de westzijde