Bos

De bossen op het landgoed zijn door de ontstaansgeschiedenis en bodem te verdelen in twee typen: ouder ontginningsbos op relatief arme bodem en jonge aanplant op voormalige landbouwgronden en relatief rijke bodem. De bossen binnen het landgoed liggen verspreid over drie objecten; namelijk het Steenoventerrein, het Prinsessenbos en het Geboortebos.

Het Geboortebos, Prinsessenbos en een klein deel van het Steenoventerrein zijn bossen die sinds 2000 zijn aangelegd op voormalige landbouwgronden. Delen van het Geboortebos en Prinsessenbos zijn ontstaan door het jaarlijks planten van bomen ter ere van de geboorte van een kind. De borden in het bos geven aan in welk jaar en voor welke kinderen bomen zijn geplant. Het Prinsessenbos is in december 2002 geopend door de Prinsessen Laurentien, Marilène en Annette. Zij hebben ieder een boom geplant ter ere van de geboorte van hun kind.

Uiteindelijk zal er op Landgoed Gulbergen in totaal 65 hectare nieuw bos worden aangelegd. Hiervan is circa 45 hectare bos wat gecompenseerd wordt vanuit de boswet. Deze wet regelt de instandhouding van bos. Dit betekent dat als ergens bos permanent wordt geveld, dit elders weer aangeplant moet worden. Dit nieuwe bos is inmiddels volledig aangelegd. Binnen het totale plangebied van Landgoed Gulbergen bevindt zich nu 100 hectare bos. Deze bossen sluiten weer aan op de noord-/ zuidlijnen buiten het plangebied.
De bossen op Landgoed Gulbergen worden volgens het FSC-keurmerk beheerd.

 

 

Prinsessen geboortebos.