Ontwikkeling

 

Nieuwe toekomst voor Gulbergen

Landgoed Gulbergen is een recreatiegebied met een landschappelijke uitstraling en ligt in de gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo en tussen de steden Eindhoven en Helmond in. Metropoolregio Eindhoven (MRE) is eigenaar van het gebied. De 21 samenwerkende gemeenten in MRE willen het gebied klaarstomen voor een nieuwe toekomst, als groene recreatieve buffer waar de natuur tot haar recht kan komen, maar waar mogelijk ook ruimte is voor andere functies en voorzieningen die passen bij de regio.  

 

Plan

De komende tijd ontwikkelt MRE, in samenspraak met betrokkenen, omwonenden en belangstellenden een plan voor Gulbergen. Een toekomstbestendig plan dat kan rekenen op draagvlak van bewoners, bedrijven, bezoekers en andere belanghebbenden. Een plan dat past binnen de kaders en de visie voor het landschappelijke en recreatieve karakter van het gebied, en dat invulling geeft aan (maatschappelijke) doelstellingen. Maar ook een plan dat aantrekkelijk is voor een marktpartij om uit te voeren. Tegelijkertijd moet het plan aansluiten bij wat er kan, mag en past; niet alles kan in Gulbergen. Zo moet het plan bijvoorbeeld rekening houden met de Omgevingsvisie van gemeenten en provincie, de in het gebied aanwezige plant- en diersoorten, het watersysteem, het verkeer over weg, water en spoor, financiële kaders, milieueisen en andere wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening.

 

Kortom: een mooie zoektocht naar het best mogelijke plan voor Gulbergen, denkt u met ons mee?