Ontwikkelrichtingen voor Gulbergen

Om de mogelijkheden van de toekomst in kaart te brengen heeft MRE in 2021 een brede verkenning laten uitvoeren naar mogelijke ontwikkelingen voor Landgoed Gulbergen. Passend binnen de doelen en ambities voor het gebied, én passend binnen de kaders en randvoorwaarden die gelden. De doelen en ambities én de kaders en randvoorwaarden zijn helder in kaart gebracht in een ruimtelijke verkenning.

Visie op het gebied
De ruimtelijke verkenning heeft geleid tot een visie voor Landgoed Gulbergen met daarin drie ambities voor het gebied:

 1. Versterken van de unieke recreatieve belevingswaarde: regionaal landschapspark.
  • Met betekenis voor zowel de lokale omgeving als voor het stedelijk gebied.
  • Doorontwikkeling van parkachtige kwaliteiten op en rondom de berg.
  • Ontwikkeling van recreatieve activiteiten op en rond de berg.
  • Betere en aantrekkelijke routes tussen Gulbergen en de omgeving, en in het gebied zelf.
 1. Ontwikkelen van een natuurlijke klimaatbuffer als robuuste schakel in het ecosysteem.
 • Ecologisch en biodivers topgebied.
 • Hydrologische bufferzone in bovenloop bekensysteem.
 1. Een aanvullend programma voegt meerwaarde toe aan het gebied en gaat gepaard met een sterke landschappelijke kwaliteitsverbetering.
 • Versterkt de aanwezige kwaliteiten van het gebied.
 • Draagt bij aan een sterk eigen gebiedsidentiteit.
 • Zorgt voor een elkaar versterkende invulling van het noordelijk en zuidelijke deel van Landgoed Gulbergen.

Vier ontwikkelrichtingen

Kaart_met_drie_ontwikkelvelden.jpg

De verkenning leidt tot een eerste ‘oogst’ van mogelijke ontwikkelrichtingen voor Landgoed Gulbergen. Hierbij gaat het vooral om een drietal ontwikkelvelden aan de noordkant van het gebied (ten noorden van de spoorlijn). De ontwikkelrichtingen zijn primair bedoeld als inspiratiebron voor het participatietraject. Een basis dus om samen met alle betrokkenen over in gesprek te gaan en ook aanvullende suggesties op te halen.  De vier onderzochte ontwikkelrichtingen zijn:

 • Een energielandschap met windmolens en zonnepanelen
 • Aanplant van verschillende soorten bos
 • Een thematisch vakantiepark met vakantiewoningen
 • Een landschappelijk woonconcept in twee varianten:
  • Hoevewonen met kleinschalige natuurinclusieve landbouw
  • Landschappelijk wonen geïntegreerd in de natuur

Bekijk de impressiebeelden van de vier mogelijke ontwikkelrichtingen.

Na het participatietraject werken we toe naar de keuze voor één voorkeursscenario. Lees hierover meer op de pagina ‘proces’.