Organisatie

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) zal als verhuurder en als verkopende partij op verschillende momenten beslissingen nemen over landgoed Gulbergen. De grondgebiedgemeenten (Geldrop-Mierlo en Nuenen) zijn verantwoordelijk voor de planologische kaders en stellen het omgevingsplan vast.

Alle ontwikkelingen rond Gulbergen worden voorbereid door het projectteam en komen samen in de Stuurgroep Gulbergen waarin zowel het Dagelijks Bestuur van MRE als het bestuur van beide grondgebiedgemeenten zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep Gulbergen neemt zelf geen besluiten: dat doen de besturen van MRE en de grondgebiedgemeenten. Het Dagelijks bestuur van MRE laat zich bijstaan met adviezen van de Adviescommissie Gulbergen. In de Adviescommissie zijn de 21 gemeenten uit de verschillende regio’s van MRE vertegenwoordigd.

  • Portefeuillehouder landgoed Gulbergen in Dagelijks Bestuur MRE (voorzitter stuurgroep): Frank van der Meijden
  • Projectleider landgoed Gulbergen (voorzitter projectteam): Ans Leloux

Klik hier om contact op te nemen met projectteam Gulbergen.