Participatie

Denk mee en vertel ons wat uw ideeën zijn!

Hoe de toekomst van Gulbergen eruit moet zien, bedenken we niet achter een bureau. Metropoolregio Eindhoven wil daar in samenspraak met de vele belanghebbenden, de omgeving en andere belangstellenden vorm en inhoud aan geven. Vanaf eind 2021 kunt u met ons meedenken en -praten over de mogelijke toekomstscenario’s voor Gulbergen. De gesprekken starten aan de hand van een brede verkenning naar mogelijke scenario’s voor Gulbergen. Het doel is om in 2022 tot één voorkeursscenario te komen.

Doel van deze gespreksronde is om reacties, ideeën en input voor de verschillende scenario’s op te halen bij betrokkenen en belangstellenden. MRE maakt graag gebruik van de ervaringsdeskundigheid van bewoners, omwonenden, ondernemers en gebruikers in het gebied. Iedereen kan deelnemen. Dat kan op verschillende manieren:

 • Online informatiebijeenkomst
  Een online informatiebijeenkomst vormt de start van de gespreksronde. Dit moment is vooral bedoeld om iedereen te informeren over het proces en de verschillende scenario’s en mogelijkheden. Zo beschikt iedereen over dezelfde informatie, als basis voor de gesprekken die volgen. Kunt u de online informatiebijeenkomst niet bijwonen? Geen probleem! U kunt de opname later terugkijken via deze website.


 • Online vragenlijst
  Wij zijn benieuwd naar uw eerste reactie en indrukken. Levert de informatie vragen bij u op? Heeft u adviezen of tips die u ons mee wilt geven? Onderwerpen waar u over verder wilt praten? Door middel van een vragenlijst, die u gemakkelijk online thuis kunt invullen verzamelen wij informatie bij betrokkenen. Uw reacties en vragen nemen wij mee naar de gespreksronde in november. Iedereen kan deze vragenlijst invullen. Het is het wel verstandig om voor het invullen, eerst de online informatiebijeenkomst (link volgt na live uitzending) te bekijken.

 • Gespreksronde 
  De antwoorden op de vragenlijst bieden gespreksstof voor de consultatieronde. Ook hier kan iedereen aan deelnemen. Het is het wel verstandig om voor het gesprek, eerst de online informatiebijeenkomst (link volgt na 7 oktober) te bekijken, zodat u over dezelfde informatie beschikt als andere gespreksdeelnemers. U kunt deelnemen aan een van de openbare gespreksavonden in Geldrop-Mierlo of Nuenen. Daarnaast organiseren we gesprekken met groepen mensen met een gelijksoortig belang, zoals bewoners en ondernemers in het gebied zelf, organisatoren van evenementen, natuurpartijen, enzovoort. Ook vinden gesprekken plaats met individuele bewoners en partijen die direct te maken krijgen met de ontwikkeling van Gulbergen.

  De reacties tijdens de online informatiebijeenkomst, de antwoorden op de online vragenlijst en de verslagen van de gespreksronde nemen we op in het participatieverslag. Dit participatieverslag geeft belangrijke input voor de keuze en uitwerking van het voorkeursscenario. Wanneer het voorkeursscenario helder wordt, gaan we opnieuw met betrokkenen in gesprek.

 • Marktconsultatie 
  We bespreken de scenario’s ook met potentiële marktpartijen. Het is immers de bedoeling dat het uiteindelijke voorkeursscenario niet alleen draagvlak van de omgeving kent, maar óók interessant genoeg is zodat marktpartijen zich willen inschrijven. Bent u projectontwikkelaar en heeft u belangstelling voor de marktconsultatieronde? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.