Participatie

Denk mee en vertel ons wat uw ideeën zijn!

Hoe de toekomst van Gulbergen eruit moet zien, bedenken we niet achter een bureau. Metropoolregio Eindhoven wil daar in samenspraak met de vele belanghebbenden, de omgeving en andere belangstellenden vorm en inhoud aan geven. Vanaf begin 2022 kon u met ons meedenken en -praten over de ontwikkeling van Landgoed Gulbergen. De gesprekken starten aan de hand van een brede verkenning naar mogelijke ontwikkelrichtingen voor Gulbergen. Het doel is om in 2022 tot één voorkeursscenario te komen.

Op basis van de informatie die in de verkenningsfase is opgehaald zijn wij in gesprek gegaan met u en andere betrokkenen bij het gebied. U heeft op verschillende manieren met ons kunnen meedenken en -praten. 

 • Online informatiebijeenkomst
  Op 24 februari vond allereerst een online informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst informeerden we de deelnemers over het proces, de uitkomsten van de verkenning naar ontwikkelmogelijkheden en de ontwikkelrichtingen die in beeld zijn gebracht. Heeft u de online informatiebijeenkomst gemist? Dan kunt u deze hier gemakkelijk terugkijken.


 • Online vragenlijst
  Tot 31 maart 2022 kon iedereen ook een online vragenlijst invullen. In deze vragenlijst kon u uw opmerkingen, suggesties en ideeën over Landgoed Gulbergen kwijt.

 • Gespreksronde 
  De reacties op de online informatiebijeenkomst en de antwoorden op de online vragenlijst boden gespreksstof voor de consultatieronde. Ook hier kon iedereen aan deelnemen. We organiseerden twee openbare gespreksavonden in de gemeente Geldrop-Mierlo en Nuenen. Daarnaast organiseerden we gesprekken met groepen mensen met een gelijksoortig belang, zoals bewoners en ondernemers in het gebied zelf, organisatoren van evenementen, natuurpartijen, enzovoort. Ook vonden gesprekken plaats met individuele bewoners en partijen die direct te maken krijgen met de ontwikkeling van Gulbergen.

 • Participatieverslag
  De oogst van alle gesprekken is samengebracht in een participatieverslag. Het participatieverslag geeft een impressie van wat er leeft in het gebied, hoe mensen Gulbergen waarderen, welke toekomst zij voor het gebied zien, welke suggesties, ideeën en kanttekeningen zij graag aan het bestuur van MRE willen meegeven als input en inspiratie voor de keuze en verdere uitwerking van een voorkeursscenario voor het gebied. Ook zijn de resultaten van het online onderzoek en de verslagen van de gesprekken als bijlage bijgevoegd bij het participatieverslag.

  Dit participatieverslag geeft belangrijke input voor de keuze en uitwerking van het voorkeursscenario. Wanneer het voorkeursscenario helder wordt, gaan we opnieuw met betrokkenen in gesprek.

 • Marktconsultatie 
  We bespreken de scenario’s ook met potentiële marktpartijen. Het is immers de bedoeling dat het uiteindelijke voorkeursscenario niet alleen draagvlak van de omgeving kent, maar óók interessant genoeg is zodat marktpartijen zich willen inschrijven. Bent u projectontwikkelaar en heeft u belangstelling voor de marktconsultatieronde? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.